Kan ik mijn bestelling terugsturen?

 

 

Niet-gepersonaliseerde producten kun je terugsturen. Denk bijvoorbeeld aan stoepborden.

 

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Dit kan bijvoorbeeld door ons een mail te sturen (info@bierstijl.nl). Vermeld hierop je ordernummer. Je kunt het volgende modelformulier van Thuiswinkel Waarborg gebruiken om je herroeping in te dienen maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit, de overeenkomst te herroepen, aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Druk- en printwerk kun je daarom niet terugsturen. Dat is gepersonaliseerd en niet weer opnieuw te gebruiken. Meer weten over herroepingsrecht? Je leest het in onze algemene voorwaarden.

 

Ben je niet blij met je bestelling?

Dat is vervelend om te horen! Wat we wel graag horen: waarom je niet tevreden bent. Zodat wij je kunnen helpen met een oplossing. Neem even contact op met onze klantenservice via chat of e-mail: info@bierstijl.nl

 

Bellen kan ook: 0031(0)615447654. Of geef je klacht door via het contactformulier.(=contactformulier PrintBalans)